Boligtvister – feil og mangler ved kjøp og salg av eiendom


Fend advokatfirma har utstrakt kompetanse på håndtering av tvister som oppstår i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom. Vi har inngående kjennskap til eiendomsbransjen, og ikke minst svært omfattende prosedyreerfaring for domstolene. Vi har flere sterke resultater både i saker med store eierskifteforsikringsselskap som motpart, og i saker der vi har representert utbygger eller selgersiden.

Ved tvister som oppstår i forbindelse med kjøp og salg av eiendom, er kjøper forpliktet til å reklamere etter nærmere bestemmelser, og innen løpende frister. For at eventuelle krav om prisavslag, erstatning eller heving ikke skal gå tapt, er det viktig å håndtere disse forpliktelsene korrekt. Vårt råd er å ta kontakt med en seriøs advokat så tidlig som mulig i prosessen.

Advokatutgifter i saker om fast eiendom, dekkes i de fleste tilfeller av vanlige innbo- eller boligforsikringer. Dersom du har tegnet en boligkjøpsforsikring, f.eks. hos Help eller Norwegian broker, står du dessuten fritt til å selv velge advokat. Om du ønsker det, hjelper vi deg å avklare hvilke dekningsmuligheter du har under dine forsikringer.

Fend bistår også med tvisteløsning og rådgivning i andre saker som knytter seg til fast eiendom, slik som spørsmål om bruksrettigheter og servitutter, samt nabo- og offentligrettslige forhold. Vi er lokalisert i Oslo, men bistår både enkeltpersoner og foretak i hele landet.

 

Kontaktperson: Advokat Mats Stenmark

Advokat Mats Stenmark er advokat og partner i Fend, og har bl.a. tidligere erfaring som forretningsadvokat. I tillegg har han utstrakt praktisk erfaring fra rettssalen, bl.a. som konstituert lagdommer i lagmannsretten og dommerfullmektig i tingretten.

Mats jobber jevnlig med ulike tvister knyttet til boligkjøp og fast eiendom. Han har omfattende bransjeerfaring, og legger særskilt vekt på å yte kostnadseffektiv bistand av høy kvalitet.

Ta kontakt med Mats for en uforpliktende samtale, dersom du har behov for bistand eller rådgivning knyttet til boligtvister eller fast eiendom.

Kontakt: Advokat Mats Stenmark T: 95051506 E: ms@fend.no