Korrupsjon - forsvarerbistand, compliance og krisehåndtering
Korrupsjon – forsvarerbistand, compliance og krisehåndtering

Virksomheter står ovenfor stadig økende risiko for å direkte eller indirekte bli eksponert for korrupsjon og påvirkningshandel. Dette gjelder ikke lenger bare de store børsnoterte selskapene, men i like stor grad små- og mellomstore bedrifter. Forventningene til forebygging er sterkt økende, og myndighetenes håndheving av de aktuelle regelverkene er svært offensiv.

Advokatene i Fend har utstrakt erfaring med antikorrupsjonsarbeid i et vidt spekter av virksomheter. Vi kjenner kravene som ledelse og styre personlig er underlagt når det gjelder korrupsjon og påvirkningshandel, og har inngående kjennskap til de krav og forventninger myndighetene, og andre aktører, stiller til virksomhetens forebygging av korrupsjon.

I tillegg til å bistå virksomheter med antikorrupsjonsarbeid, bistår vi også med strategisk rådgivning i situasjoner hvor korrupsjon og andre misligheter kan forekomme, eller det foreligger indikasjoner på korrupsjon. Slik bistand kan bestå i løpende rådgivning til ledelse, styre og internrevisjon, konsekvensutredninger, begrensede faktaundersøkelser, juridiske vurderinger og eventuell bistand med myndighetskontakt.

Fend har ledende kompetanse på forsvareroppdrag i saker om korrupsjon og påvirkningshandel, og har vært involvert i mange av de mest omtalte korrupsjonssakene de siste årene. Det er vår oppfatning at et aktiv forsvar på etterforskningsstadiet av saken har stor betydning for sakens utfall.

Fend er lokalisert i Oslo, men bistår både enkeltpersoner og foretak i hele landet.

 

Kontakt: Advokat Mats Stenmark

Advokat Mats Stenmark er advokat og partner i Fend, og spesialisert på korrupsjonsrelaterte problemstillinger. I tillegg til å påta seg forsvareroppdrag for enkeltpersoner og foretak i korrupsjonssaker, arbeider han med rådgivning innen antikorrupsjon («compliance») og krisehåndtering.

Mats har omfattende erfaring med korrupsjonsrelaterte problemstillinger, og har bistått som forsvarer i flere profilerte saker om korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet. Han har også tidligere arbeidet med en doktorgradsavhandling om den strafferettslige reguleringen av korrupsjon, og vært prosessfullmektig i sivile tvistesaker som springer ut økokrim-etterforskinger.

Ta kontakt med Mats for en uforpliktende samtale, dersom du har behov for forsvarerbistand eller rådgivning knyttet til korrupsjonsrelaterte problemstillinger.

Kontakt: Advokat Mats Stenmark T: 95051506 E: ms@fend.no