Aleksander Sandtrøen
Advokat
Aleksander Sandtrøen - Advokat Aleksander Sandtrøen - Advokat
 • M +47 454 68 509
 • as@fend.no

Aleksander bistår klienter med tvisteløsning og prosedyre i sivile saker, og som forsvarer med hovedvekt på økonomiske straffesaker. Han har erfaring som dommerfullmektig i Nordmøre tingrett. Aleksander skrev masteroppgave om betydningen av compliance-tiltak ved «kan»-vurderingen etter strl. § 27, jf. § 28 i korrupsjonssaker.

Erfaring
 • 2020
  Advokat, Fend Advokatfirma DA
 • 2019 – 2020
  Dommerfullmektig, Nordmøre tingrett
 • 2019 – 2019
  Advokatfullmektig, PWC
 • 2017 – 2017
  Utleid konsulent, Avinor
 • 2017 – 2019
  Advokatfullmektig, Arntzen de Besche