André Wilhelm Stuhr
Advokatfullmektig
André Wilhelm Stuhr - Advokatfullmektig André Wilhelm Stuhr - Advokatfullmektig
 • M +47 958 47 447
 • aws@fend.no

André bistår klienter med tvisteløsning og prosedyre i sivile saker, og jobber som forsvarer i straffesaker. Han har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med faglig fordypning i selskapsrett, skatterett, konflikthåndtering og helserett. Han skrev masteroppgave om skattyteres rett til innsyn i taushetsbelagte sammenligningskontrakter i internprisingssaker.

Erfaring
 • 2019
  Advokatfullmektig, Fend advokatfirma DA
 • 2019
  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
 • 2018
  Kollokvieveileder, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2017
  Trainee, Advokatfirmaet Wiersholm AS
 • 2017
  Trainee, Advokatfirmaet Haavind AS