Prosedyre. Tvister. Økonomisk kriminalitet.

Fend

Fokus. Balanse. Treffsikkerhet.

Fend er spesialisert innen konfliktløsning, prosedyre og økonomiske straffesaker.

Vi består av advokater som har lang erfaring fra rettssalen, i tillegg til erfaring fra næringslivet og offentlig forvaltning. Vår styrke ligger i evnen til å balansere de opplysningene vi får, fokusere på de viktigste momentene og være treffsikre når det gjelder hvordan vi angriper en sak.

Vi har sterke resultater fra rettssalen. Dette omfatter større profilerte saker med internasjonale forgreninger. Nedenfor kan du lese mer om hvem vi er og hva vi har gjort.

Advokatene

Fredrik Berg

M: +47 90 73 00 39
Fredrik har ledererfaring fra offshoreindustrien, som forretningsadvokat og prosedyreadvokat. Han jobber som forsvarer i økonomiske straffesaker. I de senere år har han bistått i profilerte saker som Transocean-saken (skatteunndragelse), Yara-saken (korrupsjon) og Bionor-saken (innsidehandel). Fredrik har også forhandlet en lang rekke kontrakter vedrørende skipsbygging, offshore installasjoner og olje- og gassproduksjon i Europa, Asia og Amerika.
2016 Eier og advokat, Fend advokatfirma DA
2011 2016 Partner og advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2010 2011 Vice President Legal, Höegh LNG Limited
2007 2009 Partner og advokat, Wikborg Rein & Co
2005 2007 Director of Corporate Affairs (EVP), BW Offshore Limited
2003 2005 Advokat, Bergesen d.y. ASA
1999 2003 Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA

Ann Johnsen

M: +47 93 61 58 19
Ann har erfaring som forretnings- og prosedyreadvokat, og som lovrådgiver i Finansdepartementet. Hun jobber som forsvarer i økonomiske straffesaker, og har blant annet bistått i profilerte saker som Transocean-saken (skatteunndragelse). Ann er også spesialisert innenfor merverdiavgift og tvangsfullbyrdelse.
2016 Eier og advokat, Fend advokatfirma DA
2009 2016 Advokat og senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2005 2009 Finansdepartementet, Skattelovavdelingen
2003 2005 Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete
1997 2002 Finansdepartementet, Skattelovavdelingen

Knut Helge Hurum

M: +47 48 14 49 87
Knut har lang erfaring som forretnings- og prosedyreadvokat for norske og internasjonale klienter. Han arbeider med konfliktløsning og prosedyre i sivile saker, og som forsvarer med hovedvekt på økonomiske straffesaker. Han har prosedert et stort antall sivile- og straffesaker for alle instanser. Han har møterett for Høyesterett, hvor han prosederer jevnlig. I tillegg har Knut særlig kunnskap innen eiendom, der han bistår som rådgiver i privatrettslige og offentligrettslige spørsmål ved eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning.
2016 Eier og advokat, Fend advokatfirma DA
2010 2016 Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2005 2010 Advokat og partner, Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co
2001 2005 Advokatfullmektig og advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2000 Universitetslektor, Juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø
1997 2000 Dommerfullmektig, Nord-Troms tingrett
1997 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Thune & Co

Mats Iversen Stenmark

M: 950 51 506
Mats jobber som forsvarer i økonomiske straffesaker, og med konfliktløsning og prosedyre i sivile saker. I tillegg arbeider han med granskninger, krisehåndtering og rådgivning innen antikorrupsjon (compliance). 

Mats har tidligere arbeidet som forretningsadvokat, og har utstrakt erfaring fra rettssalen, bl.a. som konstituert lagdommer, dommerfullmektig og utreder i lagmannsretten. Han har også tidligere erfaring fra akademia, hvor han arbeidet med en doktorgradsavhandling om den rettslige reguleringen av korrupsjon.
2017 Eier og advokat, Fend advokatfirma DA
2011 2016 Doktorgradsstipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
2010 Konstituert lagdommer, Borgarting lagmannsrett
2009 2010 Juridisk utreder, Borgarting lagmannsrett
2007 2008 Dommerfullmektig
2006 Advokatfullmektig, Arntzen de Besche
2005 Justisdepartementet, lovavdelingen og ØKOKRIM Statsadvokatembete
2004 Vitenskapelig assistent, institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Cathrine Møller Faaberg

M: +47 911 840 15
Cathrine har vært advokat siden 2002 og arbeider innenfor hele det forretningsjuridiske feltet. Hun har særskilt kompetanse innenfor kontraktsrett, handelsrett, immaterialrett, markedsføringsrett og selskapsrett. Cathrine bistår både næringsdrivende og privatpersoner, og hun har lang erfaring fra domstolene både som prosedyreadvokat og som tidligere dommerfullmektig.
2018 Eier og advokat, Fend advokatfirma DA
2008 2018 Advokat og senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2002 2008 Advokat og senioradvokat, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (Virke)
1998 2002 Dommerfullmektig, hhv. Oslo byskriverembete, Oslo byfogdembete og Oslo tingrett
1996 1998 Førstekonsulent, Sivilavdelingen, Justisdepartementet

Nicolai V. Skjerdal

M: +47 922 222 16
Nicolai V. Skjerdal har lang erfaring som prosedyreadvokat for domstolene, både som forsvarer i alle typer av straffesaker og som advokat i et bredt spekter av sivile saker. Han fikk møterett for Høyesterett i 2007, og har prosedert mange saker for Høyesterett.

Hans spesialområder omfatter blant annet økonomiske straffesaker, menneskerettigheter og forvaltningsrett. I de senere årene har han også arbeidet med menneskerettighetenes betydning for næringslivet (corporate social responsibility & human rights due diligence/compliance).

Han har gjennom en årrekke vært sensor og underviser ved Det juridiske fakultet i Oslo, og han har utgitt flere bøker og artikler. Han er medlem av Advokatforeningens høringsutvalg for straff/straffeprosess samt medlem av Advokatforeningens fagutvalg for menneskerettigheter.
2019 Eier og advokat Fend advokatfirma DA
2013 2019 Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2010 2012 Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2007 2010 Advokat, Advokatfirmaet Lyngtveit & Co. ANS
2004 2007 Advokat, Advokatfirmaet Stenberg-Nilsen, Christophersen & Lyngtveit ANS
2002 2004 Rådgiver – Sivilombudsmannen
2000 2002 Dommerfullmektig, Oslo byrett
2000 2000 Folkerettsrådgiver, Forsvarskommando Nord, Bodø
1998 2000 Forsker ved Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
1995 1996 Vitenskapelig assistent, Det juridiske fakultet i Oslo, Institutt for offentlig rett

Vilde Glosemeyer Havrevold

M: 47 402 41 045
Vilde jobber som forsvarer i straffesaker, og bistår klienter med tvisteløsning og prosedyre i sivile saker. Hun har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen, der hun skrev en masteroppgave som drøftet flere sentrale problemstillinger knyttet til ileggelse av administrative sanksjoner/overtredelsesgebyr.

Vilde har tidligere erfaring med styreverv i Studentsamskipnaden på Vestlandet, og med politisk verv i planutvalget i Fredrikstad kommune.
2019 Advokatfullmektig Fend advokatfirma DA
2018 Trainee, Kvale advokatfirma DA
2018 Trainee, Advokatene i OBOS
2017 Trainee, Advokatfirmaet Glittertind AS

André Wilhelm Stuhr

M: +47 958 47 447
André bistår klienter med tvisteløsning og prosedyre i sivile saker, og jobber som forsvarer i straffesaker. Han har har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med faglig fordypning i selskapsrett, skatterett, konflikthåndtering og helserett. Han skrev masteroppgave om skattyteres rett til innsyn i taushetsbelagte sammenligningskontrakter i internprisingssaker.
2019 Advokatfullmektig, Fend advokatfirma DA
2019 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
2018 Kollokvieveileder, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
2017 Trainee, Advokatfirmaet Wiersholm AS
2017 Trainee, Advokatfirmaet Haavind AS

Ruth Haile Tesfazion (i permisjon)

M:
Ruth har prosedyreerfaring fra et bredt spekter av straffesaker med hovedarbeidsfelt innenfor økonomiske straffesaker. Hun bistår også klienter med tvister og prosedyre i sivile saker. Ruth er for tiden i permisjon som dommerfullmektig i Oslo tingrett.
2016 Advokat, Fend advokatfirma DA
2016 d.d. Sensor og veileder masteroppgaver - Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
2013 2016 Advokatfullmektig og advokat, Advokatfirmaet Hjort DA

Kontakt

Fend Advokatfirma DA
Universitetsgata 10
0164 Oslo, Norway
Org nr. 916 895 062 MVA

Tlf. 222 61 000
post@fend.no

Priser og betingelser

Fend advokatfirma DA tilstreber å ha konkurransedyktige priser på våre tjenester. Størrelsen på salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, men vil kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås m.v.

Timepris avtales i hver enkelt sak, og det legges vekt på om klienten er privatperson eller virksomhet. Ved oppdragets begynnelse vil klienten få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og en orientering om våre faktureringsrutiner. Det kan også inngås avtale om løpende informasjon om påløpte omkostninger.

I henhold til Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» og Konkurransetilsynets forskrifter gis våre klienter følgende orientering om vårt grunnlag for honorararbeid:

For privatklienter ligger vår veiledende timepris i intervallet kr 2500 til kr 3000 avhengig av sakens art. I tillegg kommer merverdiavgift. Vi forbeholder oss rett til i særlige tilfeller å kunne avvike fra nevnte prisintervall. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Særskilte utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær for medgått tid.

For forretningsklienter er det pris etter nærmere avtale.

Les vår personvernerklæring her.