Fredrik Berg
Eier og advokat
Fredrik Berg - Eier og advokat Fredrik Berg - Eier og advokat
 • M +47 90 73 00 39
 • fb@fend.no

Fredrik jobber som prosedyreadvokat, både i sivile saker og som forsvarer i økonomiske straffesaker. Han har bistått i store og profilerte saker innen økonomisk kriminalitet.

Fredrik har tidligere jobbet i shipping og offshoreindustrien. Han har forhandlet en lang rekke kontrakter innen skipsbygging, offshore installasjoner og olje- og gassproduksjon i Europa, Asia og Amerika.

Erfaring
 • 2016
  Eier og advokat, Fend advokatfirma DA
 • 2011 – 2016
  Partner og advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2010 – 2011
  Vice President Legal, Höegh LNG Limited
 • 2007 – 2009
  Partner og advokat, Wikborg Rein & Co
 • 2005 – 2007
  Director of Corporate Affairs (EVP), BW Offshore Limited
 • 2003 – 2005
  Advokat, Bergesen d.y. ASA
 • 1999 – 2003
  Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
Publikasjoner
 • Tidsskrift for forretningsjus 2/2014 «Innsidedefinisjonen – kravene til presis informasjon og krav til sannsynlighet»
 • Lov og rett 5/2018 «Noen problemstillinger i grenselandet mellom direkte korrupsjon og påvirkningshandel»