Mats Stenmark
Eier og advokat
Mats Stenmark - Eier og advokat Mats Stenmark - Eier og advokat
 • M +47 950 51 506
 • ms@fend.no

Mats arbeider med kommersiell tvisteløsning og prosedyre i sivile saker, og økonomiske straffesaker. I tillegg bistår han både virksomheter og enkeltpersoner under etterforskings- og granskingsprosesser, samt ved tilsyn og forvaltningssanksjoner.

Som advokat har han bistått i omfattende og høyprofilerte saker innen korrupsjon og økonomisk kriminalitet, samt i komplekse sivilrettslige tvister knyttet til kommersielle kontraktsforhold, styre- og profesjonsansvar, eiendom og kryptovaluta. Han har også erfaring med prosessformene gruppesøksmål og gjenopptakelse.

Mats har utstrakt erfaring fra rettssalen, både som advokat og som konstituert lagdommer, dommerfullmektig og utreder i lagmannsretten. Han har også tidligere erfaring fra akademia, hvor han arbeidet med en doktorgradsavhandling om den rettslige reguleringen av korrupsjon.

 

Erfaring
 • 2017
  Eier og advokat, Fend advokatfirma DA
 • 2011 – 2016
  Doktorgradsstipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2010
  Konstituert lagdommer, Borgarting lagmannsrett
 • 2009 – 2010
  Juridisk utreder, Borgarting lagmannsrett
 • 2007 – 2008
  Dommerfullmektig
 • 2006
  Advokatfullmektig, Arntzen de Besche
 • 2005
  Justisdepartementet, lovavdelingen og ØKOKRIM Statsadvokatembete
 • 2004
  Vitenskapelig assistent, institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo