Mats Stenmark
Eier og advokat
Mats Stenmark - Eier og advokat Mats Stenmark - Eier og advokat
 • M (+47) 950 51 506
 • ms@fend.no

Mats jobber som forsvarer i økonomiske straffesaker, og bistår forretningsklienter og privatpersoner med tvisteløsning og prosedyre i sivile saker. I tillegg arbeider han med strategisk rådgivning innen antikorrupsjon og hvitvasking, krisehåndtering, samt prosesser knyttet til tilsyn og forvaltningssanksjoner.

Mats har utstrakt erfaring fra rettssalen, både som advokat og som konstituert lagdommer, dommerfullmektig og utreder i lagmannsretten. Han har også tidligere erfaring fra akademia, hvor han arbeidet med en doktorgradsavhandling om den rettslige reguleringen av korrupsjon.

Erfaring
 • 2017
  Eier og advokat, Fend advokatfirma DA
 • 2011 – 2016
  Doktorgradsstipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2010
  Konstituert lagdommer, Borgarting lagmannsrett
 • 2009 – 2010
  Juridisk utreder, Borgarting lagmannsrett
 • 2007 – 2008
  Dommerfullmektig
 • 2006
  Advokatfullmektig, Arntzen de Besche
 • 2005
  Justisdepartementet, lovavdelingen og ØKOKRIM Statsadvokatembete
 • 2004
  Vitenskapelig assistent, institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo