Mats Stenmark
Eier og advokat
Mats Stenmark - Eier og advokat Mats Stenmark - Eier og advokat
 • M (+47) 950 51 506
 • ms@fend.no

Mats jobber som forsvarer i økonomiske straffesaker, og med strategisk rådgivning med særlig fokus på antikorrupsjon og krisehåndtering. Han har også erfaring med å bistå i situasjoner hvor det har oppstått mistanke om misligheter, og hvor virksomheten granskes, etterforskes eller underlegges tilsyn av offentlige myndigheter.

I tillegg bistår Mats forretningsklienter og privatpersoner med tvisteløsning og prosedyre i sivile saker, herunder i saker om eiendom, styreansvar og selskapsrettslige forhold.

Mats har utstrakt erfaring fra rettssalen, både som advokat og som konstituert lagdommer, dommerfullmektig og utreder i lagmannsretten. Han har også tidligere erfaring fra akademia, hvor han arbeidet med en doktorgradsavhandling om den rettslige reguleringen av korrupsjon.

Erfaring
 • 2017
  Eier og advokat, Fend advokatfirma DA
 • 2011 – 2016
  Doktorgradsstipendiat, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2010
  Konstituert lagdommer, Borgarting lagmannsrett
 • 2009 – 2010
  Juridisk utreder, Borgarting lagmannsrett
 • 2007 – 2008
  Dommerfullmektig
 • 2006
  Advokatfullmektig, Arntzen de Besche
 • 2005
  Justisdepartementet, lovavdelingen og ØKOKRIM Statsadvokatembete
 • 2004
  Vitenskapelig assistent, institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo