Ann Johnsen
Owner and attorney
Ann Johnsen - Owner and attorney Ann Johnsen - Owner and attorney
 • M +47 93 61 58 19
 • aj@fend.no

Ann Johnsen has extensive experience as defence counsel in financial criminal cases. In addition, she assists business clients and private persons with dispute resolution and litigation in civil proceedings. Ann has previously worked as a legal adviser at the Ministry of Finance.

Experience
 • 2016
  Owner and attorney, Fend advokatfirma DA
 • 2009 – 2016
  Attorney and Senior Attorney, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2005 – 2009
  Ministry of Finance, Tax Law Department
 • 2003 – 2005
  Deputy Judge, Oslo byfogdembete
 • 1997 – 2002
  Ministry of Finance, Tax Law Department
Publications
 • Skattesvik, Universitetsforlaget 2021
 • Festskrift til Tore Schei (2016): Advokaters taushetsplikt. Bevisforbudene i tvisteloven og straffeprosessloven – aktuelle problemstillinger (co author: Erik Keiserud)
 • Revisjon og regnskap nr. 3 2011: Tjenester som helt ut brukes i utlandet: Fritak for mva og advokattjenester
 • Skatterett nr. 2 2010: Ny merverdiavgiftslov - en presentasjon
 • Yearbook for Nordic Tax Research 2010: Taxation of individuals and Goods in the Nordic Countries upon Cross Border Mobility - Norwegian Legal National Report
 • Skatterett nr. 4 2001: Straffebestemmelsene i tolloven