Hvitvasking

Norske virksomheter og privatpersoner står ovenfor en økende risiko for å uforskyldt bli involvert i hvitvasking av utbytte fra kriminalitet. Trusselbildet preges særlig av den økte digitaliseringen i økonomien og i samfunnet generelt. Myndighetene har derfor et kraftig økende fokus på å håndheve brudd på regler som skal hindre hvitvasking.

Manglende etterlevelse av hvitvaskingsreglene kan få alvorlige rettslige, økonomiske og omdømmemessige konsekvenser.

Våre advokater hjelper virksomheter med å identifisere og håndtere hvitvaskingsrisiko, bistår i prosesser med offentlig myndigheter, og påtar seg også jevnlig oppdrag som forsvarere i saker om hvitvasking.

 

Kontakt: Mats Stenmark

M: 9505150 E: ms@fend.no

Mats er eier og advokat i Fend advokatfirma, og har omfattende erfaring med både forebygging og håndtering av straffesaker om hvitvasking.